เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

เครือข่าย Inclusive Arts ในภาคต่างๆ

ผู้สร้างสรรค์: เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี

ประวัติ

เป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำเนิด แต่ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้ผลักดันงานด้านคนพิการร่วมกับ อบต. และ พมจ. เช่น การจดทะเบียนคนพิการใน อ. กบินทร์บุรี เป็นต้น จากนั้นในปี 2548 ได้รวมกลุ่มคนพิการขึ้น ใช้ชื่อว่าเครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี เพื่อทำงานศิลปะและอาชีพเพื่อหารายได้ ปัจจุบันได้หันมาทำงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้และงานประดิษฐ์จากตอไม้/กะลามะพร้าวเพิ่มเติม เคยนำผลงานไปแสดงในงานโอท็อป แต่ประสบปัญหาในการขนย้ายและพื้นที่ขายของที่ค่อนข้างแคบ ในอนาคตอาจเปิดร้านขายสินค้าของคนพิการ และจะจดทะเบียนองค์กรเป็นสมาคม

ความพิการ
ทางกายและการเคลื่อนไหว
Name
Capcity Development Group of Perons with Disabilities in Kabinburi

ภาพประกอบ

  1. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี (1)
  2. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี (2)
  3. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี (3)
  4. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี (4)
  5. เครือข่ายพัฒนาศักยภาพ กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการ อ. กบินทร์บุรี (5)

รายละเอียดเกี่ยวกับงานศิลปะ

ประเภทงาน
ทัศนศิลป์
รายละเอียด
งานประดิษฐ์จากตอไม้ นำตอไม้มาขัดเงาแล้วตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น นำลูกมะกอกแห้งมาทำเป็นตัวนกเกาะบนกิ่งไม้ เป็นต้น โดยมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นความสวยงามทางด้านศิลปะมากกว่าการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลา
6 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

อื่นๆ

ผู้สนับสนุน
สโมสรโรตารี่บางรัก และมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย

รายละเอียดการติดต่อ

134 หมู่ 3 บ้านปากแพรก ต. กบินทร์บุรี อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
มือถือ: 0818238292
ผู้ติดต่อ: นายภิภพ เลไธสง

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 10 พฤษภาคม 2554